Op de weegschaal komt u erachter dat het gewicht iets is afgenomen. De warme zomer en de ongezelligheid door de COVID-19-maatregelen – de kinderen en kleinkinderen komen veel minder op bezoek – hebben ervoor gezorgd dat de eetlust minder is geworden. U heeft daarom minder gegeten dan normaal. Eigenlijk bent u wel blij met wat kilo’s eraf. Toch is het goed om het gewichtsverloop in de gaten te houden. Afvallen is niet altijd een goed teken.

 

Wanneer afvallen geen goed teken is

Valt u te veel af in een korte tijd, dan is er een grotere kans op ondervoeding. We schreven al eerder over hoe u ondervoeding kunt herkennen, dus daar gaan we in dit blog niet verder op in.

Als de ondervoeding lang aanhoudt herstelt u langzamer na ziekte, waardoor er meer en ernstige complicaties ontstaan. Doordat de spiermassa afneemt neemt ook de conditie en capaciteit van de longen en het hart af. De afweer neemt af en de wondgenezing vermindert. Dit en nog meer gevolgen kunnen leiden tot een verhoogde kans op ziekenhuisopname, vallen, extra thuishulp en wellicht een opname in een verpleeg- of verzorgingshuis.

Het is dus belangrijk om het gewichtsverloop goed in de gaten te houden. En op tijd aan de bel te trekken, bijvoorbeeld door een afspraak te maken bij de huisarts of diëtist.

 

Ouderen en ondervoeding

Uit recent onderzoek blijkt dat één op de 10 zelfstandig wonende ouderen ondervoed is. Deze ouderen wisselen hun verblijf thuis regelmatig af met diverse zorginstellingen. Onder andere vanwege diverse gezondheidsproblemen. Ouderdom komt – helaas – vaak met gebreken.

De diverse zorgorganisaties waar u mee te maken krijgt, hebben niet altijd een goede voedingstoestand van de cliënt die ze voor zich hebben op hun netvlies. Het heeft niet altijd een hoge prioriteit. Ook de communicatie over de gemaakte voedingsafspraken tussen de verschillende zorgorganisaties kan beter. En dit kan uw voedingstoestand nog verder verslechteren. Dat is natuurlijk niet de bedoeling!

 

Voedingspaspoort en transmurale samenwerking op het gebied van ondervoeding

De Stuurgroep Ondervoeding ontwikkelde namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Voedingspaspoort. Het Voedingspaspoort is bedoeld om zowel bij u als bij de betrokken zorgverleners en -organisaties de kennis over ondervoeding te vergroten en de begeleiding van ouderen met ondervoeding te verbeteren.

Zorgverleners en -organisaties kunnen een transmurale zorgketen starten. Een voorbeeld van een goede samenwerking in een transmurale keten is wanneer u na behandeling in het ziekenhuis door een diëtist direct na ontslag wordt ‘opgevangen’ door de diëtist uit de eerstelijnspraktijk. De beide diëtisten hebben een kort lijntje. Hierdoor hoeft u niet uw hele medische voorgeschiedenis en situatie opnieuw te vertellen. Hiermee wordt de zorg efficiënter en is het minder belastend voor u.

Naast het verbeteren van de samenwerking en kennis van de diverse zorgverleners, moet de transmurale samenwerking ook uitgebreid worden naar hulpverleners/instanties in de wijk. Bijvoorbeeld naar de hulpverleners in het wijkteam of wijkgebouwen.

Het Voedingspaspoort is een praktisch hulpmiddel in deze transmurale samenwerking. U kunt het zien als een aantekeningenboekje. Dit kan zowel digitaal of geprint. Hierin staat dan alle afspraken en informatie over de voeding die is gegeven. Ook de gegevens van de verschillende betrokken zorgverleners staat erin.

U bent zelf de eigenaar van het Voedingspaspoort. U neemt het Voedingspaspoort mee naar de verschillende zorgprofessionals zodat iedereen op de hoogte is van de laatste informatie.

 

De MoveDis diëtist

Ook MoveDis heeft een transmurale samenwerking met andere zorgverleners en -organisaties in de regio. Wordt u door de MoveDis diëtist begeleid op het gebied van ondervoeding en heeft u nog geen eigen Voedingspaspoort, dan krijgt u die van de MoveDis diëtist. Daarin zal zij de informatie over de begeleiding noteren en kan u die weer meenemen naar andere zorg- en hulpverleners die u begeleiden.

Twijfelt u of uw voedingstoestand is verslechterd de afgelopen tijd? Of heeft u vragen over ondervoeding? Neem dan gerust contact op met de MoveDis diëtist.

Pin It on Pinterest

Share This